Деректемелер

«Астана-Энергия» АҚ                                                  

Астана қаласы, Өнеркәсіптік аймақ, 2-ЖЭО

тел. 8 (7172) 92-60-50

БСН 041 140 002 811

БСК ALMNKZKA
ЖСК KZ76826Z0KZTD2008453
Астана қаласындағы «АТФБанк» АҚ, КБЕ 17

Email: ae@astana-energy.kz