+7 (7172) 64-40-59

1121411224«Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі Атомдык және энергетикалык қадагалау мен бакылау комитетінің Нур­султан қаласы бойынша аумактык департамент!» ММ-не (будан әрі - Департамент) 299-ҚТС 0,4 кВ кабельдік

желілерінің закымдалғаны туралы «Нур­султан қаласының Отын-Энергетикалық кешені және коммуналдық шаруашылық басқармасы» ММ келіп түскен материалдар бойынша әкімшілік іс козғады. Әкімшілік істі карау барысында «Ка2 Виі1с1іп£ Сошрапу» ЖШС 2021 жылдың 14 маусымында жер қазу жумыстары кезінде Абай көшесі, 9/1 үй касындағы кабельдік желілерін закымдады, бул 2015 жылғы 30 наурыздағы №246 тутынушылардың электр кондырғыларын техникалык пайдалану қағидасының 243, 245 тармақтарын бузу болып табылады.

Осыған байланысты Департамент , ҚР Әкімшілік күкық бузушылық туралы кодексінің (будан әрі - Кодекс) 802-бабының 3-бөлігін басшылыкка ала отырып, 1000 вольтка дейінгі электр желілерінің закымдануы үшін «Каz Building Соmpany» ЖШС-ті Кодекстің 302-бабы 1-бөлігі бойынша экімшілік жауапкершілікке тартты. Компанияның заңды өкілі бул қукык бүзушылыкпен келісті, осыған байланысты әкімшілік іс жеңілдетілген тэртіпте каралды. Айыппул төленді.

Департамент барлық жеке және заңды тулғаларға электр желілері жанында қазба және курылыс-монтаждык жумыс жасаған кезде Тутынушылардың электр қондырғыларын техникалық пайдалану қағидаларын және Электр желілері объектілерінің күзет аймактарын және осындай аймактардың шекараларында орналасқан жер учаскелерін пайдаланудың ерекше шарттарын белгілеу қағидаларын сақтау керектігін ескертеді.

«Казахстан Республикасы Энергетика министрлігі Атомдық және энергетикалық қадагалау мен бақылау комитетінің Нұр-Султан қаласы бойынша аумақтық департаменті» ММ

 

Онлайн кім

Қазір 57 қонақ және Бірде бір тіркелген қолданушы жоқ сайтта отыр