+7 (7172) 64-40-59

1121411224«Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі Атомдық және энергетикалык қадағалау мен бакылау комитетінің Нур­султан қаласы бойынша аумақтык департаментi» ММ-не (будан әрі - Департамент) ТН-247, 217 «Туран» ҚС 20 кВ кабельдік желілерінің закымдалғаны туралы «Нур-Султан қаласының Отын-Энергетикалық кешені және коммуналдык шаруашылық басқармасы» ММ келіп түскен материалдар бойынша әкімшілік іс қозғады. Әкімшілік істі қарау барысында «Болашақ Энергиясы» ЖШС 2021 жылдың 27 шілдеде жер қазу жумыстары кезінде Е-305 жэне Е-10 көшесі, қасындағы ТН-247, 217 «Туран» ҚС 20 кВ күштік кабельдік желілерін зақымдады, бул 2015 жылғы 30 наурыздагы №246 тұтынушылардың электр қондырғыларын техникалық пайдалану қағидасының 243, 245 тармақтарын бузу болып табылады.

Подробнее...  

1121411224«Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі Атомдык және энергетикалык қадагалау мен бакылау комитетінің Нур­султан қаласы бойынша аумактык департамент!» ММ-не (будан әрі - Департамент) 299-ҚТС 0,4 кВ кабельдік

желілерінің закымдалғаны туралы «Нур­султан қаласының Отын-Энергетикалық кешені және коммуналдық шаруашылық басқармасы» ММ келіп түскен материалдар бойынша әкімшілік іс козғады. Әкімшілік істі карау барысында «Ка2 Виі1с1іп£ Сошрапу» ЖШС 2021 жылдың 14 маусымында жер қазу жумыстары кезінде Абай көшесі, 9/1 үй касындағы кабельдік желілерін закымдады, бул 2015 жылғы 30 наурыздағы №246 тутынушылардың электр кондырғыларын техникалык пайдалану қағидасының 243, 245 тармақтарын бузу болып табылады.

Осыған байланысты Департамент , ҚР Әкімшілік күкық бузушылық туралы кодексінің (будан әрі - Кодекс) 802-бабының 3-бөлігін басшылыкка ала отырып, 1000 вольтка дейінгі электр желілерінің закымдануы үшін «Каz Building Соmpany» ЖШС-ті Кодекстің 302-бабы 1-бөлігі бойынша экімшілік жауапкершілікке тартты. Компанияның заңды өкілі бул қукык бүзушылыкпен келісті, осыған байланысты әкімшілік іс жеңілдетілген тэртіпте каралды. Айыппул төленді.

Департамент барлық жеке және заңды тулғаларға электр желілері жанында қазба және курылыс-монтаждык жумыс жасаған кезде Тутынушылардың электр қондырғыларын техникалық пайдалану қағидаларын және Электр желілері объектілерінің күзет аймактарын және осындай аймактардың шекараларында орналасқан жер учаскелерін пайдаланудың ерекше шарттарын белгілеу қағидаларын сақтау керектігін ескертеді.

«Казахстан Республикасы Энергетика министрлігі Атомдық және энергетикалық қадагалау мен бақылау комитетінің Нұр-Султан қаласы бойынша аумақтық департаменті» ММ

 

26 08 2021

«Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі Атомдық және энергетикалық қадағалау мен бақылау комитетінің Нұр-Сұлтан қаласы бойынша аумақтық департаменті» (бұдан әрі - Департамент) кабельдік желі - 10 кВ 150-тарату пункт 9-ұяшық 990-ТҚС желісінің зақымдалғаны туралы «Нұр-Сұлтан қаласының  Отын-Энергетикалық кешені және коммуналдық шаруашылық басқармасы» ММ келіп түскен материалдар бойынша әкімшілік іс қозғады.

Подробнее...  

1121411224.jpg

«Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі  Атомдық  және энергетикалық кадағалау мен бақылау комитетінің Нұр-Сұлтан  қаласы бойынша  аумақтық департаменті ММ-не (будан әpi Департамент) кабельдік желі - 10 кВ тарату пункт-50 ұяшық 16-ТП-1033 желісінің зақымдалғаны          туралы            «Нұр-Сұлтан каласының Отын-Энергетикалық  кешені және коммуналдық шаруашылық басқармасы» ММ келіп түскен материалдар бойынша әкімшілік ic козғады. Әкімшілік iсті қарау барысында «New level» )ЖШС 2021 жылдың 4 маусымында велосипед жолын салуға арналған жер қазу жұмыстары кезінде  үй Самал kөшесінде кабельдік желісін  зақымдады, бұл 2015 жылғы 30 наурыздағы №246 тұтынушылардың электр кондырғыларын техникалық пайдалану кағидасының 243, 245 тармақтарын бұзу болып табылады.

Осыған байланысты Департамент , Кодекстің 802-бабының 3-бөлігін басшылыққа ала отырып, 1000 вольттан жоғары электр желілерінің зақымдануы ушін «New level» )ЖШС-тi Кодекстің 302-бабы 2-бөлегі бойынша әкімшілік жауапкершілікке тартты. Компанияның заңды өкілі бұл құқық бұзушылықпен келісті осыған байланысты әкімшілік ic жеңілдетілген тәптіпте қаралды. Айыппұл теленді.

Департамент барлық жеке және заңды тұлғаларға электр желілері жанында қазба және құрылыс-монтаждық жұмыс жасаған кезде Тұтынушылардың электр қондырғыларын техникалық пайдалану кағидаларын және Электр желілepi объектілерінің күзет аймақтарын және осындай аймақтардың шекараларында орналасқан жер учаскелерін пайдаланудьң ерекше шарттарын белгілеу қағидаларын сақтау керектігін ескертеді

Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі Атомдық және энергетикалық қадағалау мен бақылау комитетінің Нұр-Сұлтан қаласы бойынша аумақтық департаменті» ММ

«Астана-Энергия» АҚ жылу энергиясын өндіру қызметіне тариф Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу, бәсекелестікті және тұтынушылардың құқықтарын қорғау казиноларды заңдастыру комитетінің Астана қаласы бойынша департаменті» РММ 2017 жылғы 21 қарашадағы №151-ОД бұйрығының негізінде 2021 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізу мерзімімен ҚҚС-сыз 1 Гкал үшін 1 913,69 теңгені құрайды. «Астана-Энергия» АҚ электр энергиясына тариф Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2020 жылғы 29 маусымдағы бұйрығы негізінде, 2020 жылғы 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізу мерзімімен ҚҚС-сыз 1 квт/сағ үшін 6,17 теңгені құрайды.

 

 

Жылу энергиясын өндіру бойынша «Астана – Энергия» АҚ қызметтеріне тарифтің төмендеуі туралы хабарландыру

«Табиғи монополиялар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 26 – бабы 1-тармағының 2) тармақшасына сәйкес, «Астана-Энергия» АҚ жылу энергиясын өндіру жөніндегі қызметке тарифтің шекті деңгейінің ҚҚС-сыз 1 672,09 теңге/Гкал-ға дейін 2020 жылдың 1 қаңтарынан 2020 жылдың 31 тамызына дейін қолданылу мерзімімен төмендегені туралы хабарлайды.

2020 жылға жылу энергиясын өндіру бойынша қызметке төмендетілген тариф «Астана – Энергия» АҚ-ның АҚ  2019 жылғы 11 желтоқсандағы №1052 бұйрығымен бекітілген және «Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Нұр-Сұлтан қаласы бойынша департаменті» РММ-мен 2019 жылғы 20 желтоқсандағы №05-13/530/591 хатымен  келісілген.

2020 жылға жылу энергиясын өндіру бойынша қызметке тарифтің шекті деңгейі «Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Табиғи монополияларды реттеу, бәсекелестікті және тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің Астана қаласы бойынша департаменті» РММ-ның 2017 жылғы 21 қарашадағы №151-ОД бұйрығымен pinup ҚҚС-сыз 1 891,91 теңге/Гкал көлемінде бекітілген.

 

 

 

«Электр энергиясына шекті тарифтерді бекіту туралы» ҚР Энергетика министрінің 2018 жылғы 14 желтоқсандағы № 514 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің м.а. 2019 жылғы 23 қыркүйектегі № 313 бұйрығымен 2019 жылғы 1 қазаннан бастап қолданысқа енгізу мерзімімен, ҚҚС-сыз 1кВтс үшін 5,06 теңге мөлшерінде электр энергиясына шекті тариф бекітілді.

Онлайн кім

Қазір 52 қонақ және Бірде бір тіркелген қолданушы жоқ сайтта отыр